Alkohol- och drogförebyggande arbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Arbetet förkortas ofta med ANDT som står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Nationella riktlinjer
Regeringen har tagit fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Strategin gäller för perioden 2016-2020. Målsättningen är att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna i samhället. Skrivelsen innehåller också jämlikhetsperspektiv och jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer för att få genomslag. En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa.

Det är Klippans kommuns intention att koppla den statliga ANDT-strategin till en lokal tillämpning. Arbetet bedrivs med fördel på ett antal olika arenor så som tillexempel via föreningsliv, alkoholhandläggare, socialtjänsten, skolan, hälso- sjukvården, polis, tull, med flera.

ANDT-strategi