Tobak

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tobacco Endgame 2025 - Rökfritt Sverige 2025Under 2018 fattade kommunstyrelsen i Klippan beslut om att ställa sig bakom projektet. Det innebär att Klippans kommun stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökning ska vara kraftigt begränsad. Det innebär bland annat att kommunen vill jobba för att ungdomar inte börjar röka. Beslutet innebär också att kommunen stödjer en bred opinionsbildning för ett nationellt politiskt beslut med den inriktningen.

Här kan du ta del av kommunstyrelsens beslutPDF (pdf, 341.4 kB)

 


Feriearbete sommaren 2018

Via ett samverkansprojekt med länsstyrelsen och andra skånska kommuner har tre gymnasieungdomar sommarjobbsanställts under tre veckor i syfte att jobba tobakspreventivt.  I Blekinge har projektet genomförts under ett par års tid.

Eleverna har i länsstyrelsens regi haft samlade utbildningstillfällen under en veckas tid. Under utbildningen har de fått kunskap om tobakslagen, barnkonventionen i relation till tobakskonventionen, tobakens skadeverkningar, tobaksindustrin och så har de haft samarbetsövningar och tränat på sin presentationsteknik.

Sedan har ungdomarna haft arbete i respektive kommun för att planera hur de ska sprida kunskapen vidare till yngre elever samt att arbete fram förslag till politiker i kommunen som ska syfta till att fler unga avstår från att börja röka. Presentationerna ska genomföras under hösten 2018.
Snus

Snus är en av många rökfria tobaksprodukter. De flesta känner till hälsoriskerna med att röka men hälsoeffekterna för snus är inte lika kända och inte lika tydligt belagda som för rökning. Forskningen har visat att snusning:

  • ger en ökad risk för diabetes typ 2 
  • kan ge skador på tandköttet 
  • att det finns ett samband mellan snusning och skador på leder och muskler
  • nedsatt hörsel
  • minskad möjlighet att bli gravid. Snusanvändning vid graviditet ökar också risken för tidig födsel och fosterdöd
  • cancer i bukspottkörteln, matstrupen och munhålan
  • ökad risk att dö efter hjärtinfarkt eller stroke

Visst vetenskapligt stöd finns också för ett samband mellan snusbruk och cancer i magen, lungorna, tjocktarmen och ändtarmen, viktuppgång, övervikt och fetma samt ogynnsamma kolesterolnivåer.

Relaterade länkar