Boendestöd

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

LSS- och SoL-handläggare:
Måndag-fredag 08.30-09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Insatsen boendestöd är ett kvalificerat och flexibelt vardagsstöd där den enskilde individen behöver stöd- och hjälp med att klara sina svårigheter i vardagen, både i och utanför bostaden.

Det är alltid den enskildes specifika behov som avgör hur insatsen ska se ut. Finns behov ska stödet kunna utföras veckans alla dagar/kvällar. Stödet som ges ska också kunna variera i omfattning över tid beroende av brukarens behov.

Insatsen innebär hjälp i form av såväl praktiskt, socialt som pedagogiskt stöd för att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande och självständigt utförande.

Det är viktigt att utföraren av insatsen i så liten utsträckning som möjligt utför praktiska saker åt den enskilda individen. Huvudfokus för insatsen skall istället ligga på att brukaren skall träna på att uträtta vardagssysslor med stöttning.

Inledningsvis kan utföraren av insatsen behöva utföra praktiska saker åt brukaren, dock endast i ett lärande syfte. Om det framkommer under pågående insats att brukaren ej klarar av att utföra sina vardagssysslor ska utföraren av insatsen hjälpa den enskilda individen att få sitt behov tillgodosett på annat sätt.

Insatsen bör tillämpas restriktivt i kombination med insatser så som kontaktperson och ledsagarservice.

Samtalsbehandling/ terapi ingår inte i insatsen utan då skall brukaren hänvisas till hälso- och sjukvården eller i relevanta fall till den egna behandlande öppenvården.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du kan göra det genom e-tjänsten eller skriva ut blanketten som finns under E-tjänst.

Hitta direkt