Hjälp i hemmet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

LSS-handläggare:
Måndag-fredag 08.30-09.30

Färdtjänsthandläggare:
Måndag-fredag 10.00-11.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du som har en funktionsnedsättning och är under 65 år kan få hjälp i ditt hem. Vi anpassar stödet efter dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Hemtjänst
I hemtjänst ingår insatser som städ, tvätt, inköp, dusch, ledsagning, personlig omvårdnad mm. Insatserna möjliggör för dig att kunna bo kvar i ditt hem.

Ledsagarservice och avlösarservice
Om du på grund av funktionsnedsättning och tillhörighet till personkrets inom LSS och har svårt för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du ansöka om att få en ledsagare som följer med dig. Avlösarservice ger anhöriga möjlighet till avlösning i hemmet. Ledsagare kan man ansöka via SoL- och biståndshandläggare.

Matdistribution
Du som bor hemma kan beviljas matdistribution efter bedömning av bistånds-handläggare. Det innebär att middagsmat levereras av  kostenheten hem till dig.

Trygghetslarm
Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt eget hem, dygnet runt.

Färdtjänst
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken där resenären behöver hjälp eller har särskilda behov för att kunna genomföra resan

Hjälpmedel
Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Fixartjänst
vänder sig till dig som är över 70 år, bosatt och skriven i Klippans  kommun eller har  fått beviljad insats inom äldreomsorgen eller har något funktionshinder

Ansök om stöd
För att få stöd och hjälp ska du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen.