Hjälp i hemmet

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

LSS-handläggare:
Måndag-fredag 08.30-09.30

Färdtjänsthandläggare:
Måndag-fredag 10.00-11.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du som har en funktionsnedsättning och är under 65 år kan få hjälp i ditt hem. Vi anpassar stödet efter dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Hemtjänst
I hemtjänst ingår insatser som städ, tvätt, inköp, dusch, ledsagning, personlig omvårdnad mm. Insatserna möjliggör för dig att kunna bo kvar i ditt hem.

Ledsagarservice och avlösarservice
Om du på grund av funktionsnedsättning och tillhörighet till personkrets inom LSS och har svårt för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du ansöka om att få en ledsagare som följer med dig. Avlösarservice ger anhöriga möjlighet till avlösning i hemmet. Ledsagare kan man ansöka via SoL- och biståndshandläggare.

Matdistribution
Du som bor hemma kan beviljas matdistribution efter bedömning av bistånds-handläggare. Det innebär att middagsmat levereras av  kostenheten hem till dig.

Trygghetslarm
Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt eget hem, dygnet runt.

Färdtjänstöppnas i nytt fönster
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken där resenären behöver hjälp eller har särskilda behov för att kunna genomföra resan

Hjälpmedelöppnas i nytt fönster
Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Fixartjänst
vänder sig till dig som är över 70 år, bosatt och skriven i Klippans  kommun eller har  fått beviljad insats inom äldreomsorgen eller har något funktionshinder

Ansök om stöd
För att få stöd och hjälp ska du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen.