Ledsagning och avlösning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

LSS-handläggare:
Måndag-fredag 08.30-09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ledsagarservice

Du som har någon form av funktionsnedsättning och tillhörande en personkrets enligt LSS och är under 65 år kan få en ledsagare som hjälper dig att delta i aktiviteter utanför hemmet. Syftet med ledsagning är att du ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Ledsagarservice kan ges dels genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Insatsen är kostnadsfri men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Ledsagarservice för personer som omfattas av LSS innebär att servicen ska vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller få komma ut på promenad.  

Avlösarservice i hemmet

För dig som är anhörig och har omvårdnaden av en funktionshindrad i hemmet finns avlösning. Avlösaren tar över omvårdnaden av din närstående och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne. Avlösning ska avlasta dig som anhörig och ge dig möjlighet till avkoppling och egna aktiviteter. Man kan till exempel få avlösarservice för att gå på kurs, träffa vänner eller uträtta ärenden. Avlösarservice kan erhållas såväl på dagtid som på kvällar och helger. Avlösningen sker i första hand i hemmet.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. 

Du som har fått beslut om ledsagarservice eller avlösarservice

Om du har beviljats ledsagarservice eller avlösarservice meddelar handläggaren dig och ni planerar hur utformningen ska se ut. Det finns möjlighet för dig själv att föreslå någon person du önskar ha som ledsagare/avlösare eller så hjälper handläggaren dig att hitta någon.