Tillgänglighet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans Kommun har som mål att utomhus- och inomhusmiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla. Det innebär att miljön ska utformas så att alla människor, med eller utan funktionshinder, ska kunna förflytta sig i Klippans kommun. För en tillgänglig miljö, där allmänheten har tillträde, ansvarar fastighetsägaren. Det betyder att både Klippans kommun och andra fastighetsägare ska se till att hinder som försvårar för funktionshindrade tas bort.

Vi arbetar även för att ständigt förbättra vår hemsida så att du som kommuninvånare, oavsett förutsättningar, kan ta till dig den information som finns där och utföra de tjänster du behöver. Vi erbjuder även en del stöd och hjälp, exempelvis Teletal.
Här kan du läsa mer om detta samt hitta kontaktuppgifter till Klippans kommuns Kundtjänst. Vi vill gärna ha din synpunkt på hur vi kan bli ännu bättre!