Åbyhem

Ombyggnation pågår

Åbyhems ombyggnad är påbörjad och nya lokaler är på gång, berättar Fitore Sallova enhetschef Åbyhem.

- Det finns en central projektgrupp med Marja-Leena Ruuska, Tekniska förvaltningen, projektledare för ombyggnation/tillbyggnad Åbyhem, Gustav Engblom Utvecklingsstrateg och Fitore Sallova projektledare för Socialförvaltningen.

- Vi har skapat en lokal styrgrupp där skyddsombud, fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor finns representerade och som planerar utifrån sina professioner.

- När kortvården flyttar till lokalerna på Rickmansgården i Ljungbyhed startar ombyggnationen av östra flygeln.

- Verksamhetschef, MAS, Utvecklingsstrateg och projektledare har omvärldsbevakat och varit på studiebesök i Staffanstorp och Tyringe. I Staffanstorp tittade vi på två nybyggda vård- och omsorgsboenden och lät oss inspireras av materialval, färger, placering av kök, badrum, IT-lösningar m.m. I Tyringe tittade vi på hur man löst tvätt av brukarkläder.

Gustav Engblom, Utvecklingsstrateg, berättar att 9 oktober 2019 beslutade Kommunstyrelsen om till- och ombyggnation av Åbyhem och beviljade budget för genomförandet.

- I köksdelen iordningsställs kontorslokaler för hemtjänst öst. Efter att det gamla köket gjorts om till kontorslokaler kommer östra flygeln byggas om och utökas. 18 korttidsplatser kommer bli 40 fullgoda vård- och omsorgslägenheter. Detta förväntas vara klart i mitten av 2022. Därefter kommer den västra flygeln som idag har 25 lägenheter att byggas till med ytterligare 15 lägenheter och de gamla lägenheterna rustas upp. När om- och tillbyggnaden är färdig 2024 kommer Åbyhem bestå av sammanlagt 80 lägenheter.

- Fram till 2026 förväntas Klippans kommun behöva ytterligare 41 lägenheter i vård- och omsorgsboende utöver vårt nuvarande bestånd. Det skulle innebära en utökning från nuvarande 119 platser till 160 platser år 2026. Sett till var kommunens invånare i åldern 80 år och äldre bor samt kommunens nuvarande fördelning av vård- och omsorgsboenden har det varit önskvärt att en utökning av beståndet sker i Klippans tätort.

- Planeringen innebär att Klippans kommun klarar sina behov av vård- och omsorgsboenden fram till 2026. Nu har man även betraktat frågan i ett längre perspektiv utifrån att behovsökningen förväntas fortsätta över lång tid fram över och bygger därför om- och till båda flyglarna på Åbyhem.

Publicerad: