Anhöriggrupp för dig
som är anhörig till en äldre närstående

Publicerad:

I april startar vi igång en anhöriggrupp med fokus på dig som är anhörig till en äldre närstående.

Livet kan bli annorlunda när du lever nära en person som på grund av långvarig sjukdom eller ålderdom behöver stöd och hjälp. Att som anhörig möta andra i en liknande situation, få möjlighet att reflektera och samtala kring olika frågor du ställs
inför kan ofta vara en positiv upplevelse.

I den här gruppen är det fokus på dig. Du får möjlighet att berätta hur du upplever det att vara anhörig samtidigt som du träffar andra i liknande situation och kan dela erfarenheter.

Datum, tid och plats
Vi startar i gång gruppen onsdagen den 6 april klockan 14.00-15.30.
Gruppen kommer att träffas fyra gånger, övriga datum för träffarna är 20 april, 4 maj och 18 maj.
Vi träffas på Senioren, Östra Nygatan 1 i Klippan.

Gruppen är kostnadsfri och har plats för sex deltagare.

För anmälan och information är du välkommen att kontakta anhörigrådgivare, senast den 31 mars:

Camilla Carlsson, camilla.carlsson@klippan.se, 0435-288 89.