Anhörigrådgivare

Vi välkomnar vår nya anhörigrådgivare

Nu kan du som behöver stöd och hjälp av vår anhörigrådgivare kontakta Camilla Carlsson. Hon har telefonnummer 0435-288 89.

Anhörigrådgivare finns för alla anhöriga inom äldreomsorgen i kommunen som stödjer/vårdar en närstående. Hon hjälper bland annat till med stödsamtal, blanketter, rådgivning och har tystnadsplikt.

Camilla ansvarar dessutom för uppsökande verksamhet. Genom vår uppsökande verksamhet vill vi främja hälsa och förebygga ohälsa men även att främja bättre livskvalité för både anhöriga och närstående. Syftet med uppsökande verksamhet är att ge kännedom om en ökad trygghet i sitt hem. Målgruppen för uppsökande verksamhet är 65 år och uppåt.

Publicerad: