Annicka färdigutbildad specialistundersköterska inom psykisk ohälsa

Som engagerad specialistundersköterska bidrar hon till en god omvårdnad om våra invånare i Klippan.

- Jag märker att jag har nytta av min utbildning i bemötandet med våra brukare.


Annicka Andersson medarbetare som arbetar i Resursteam Natt har läst på Conseum i Lund till specialistundersköterska Psykisk ohälsa. Hon har studerat på halvtid i två år och samtidigt arbetat.

- Jag har alltid tyckt att ämnet psykiatri och psykiatriska diagnoser är intressant. Det är en av orsakerna till att jag sökte in på utbildningen, berättar Annicka.

- Den andra orsaken är att jag vill hjälpa människor som mår dåligt. Hjälpa dom att hitta olika strategier som kan underlätta deras vardag och få dom att må bättre. Kunskapen inom psykisk ohälsa behövs för att kunna hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. 

- Jag gjorde min praktik på akutpsyken i Helsingborg vilket var mycket givande. Fick där en inblick i hur vården fungerar när patienten är inlagd.

- Jag delar gärna med mig av min kunskap till mina kollegor och kan varmt rekommendera utbildningen och  uppmuntrar fler till att läsa till specialsundersköterska. Kunskapen behövs ute i verksamheten.

Publicerad: