Bågen öppnas som gruppbostad LSS

Verksamheten är igång

Bell och Lars-Erik


Socialförvaltningen har startat upp ett nytt gruppboende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Bågen som tidigare var ett demensboende har omvandlats till ett gruppboende LSS.

De första brukarna är på plats på Bågen och verksamheten är igång. Lokalerna har anpassats, fräschats upp och nya möbler är inköpta.

- Vi har sett ett behov av att nischa våra boenden så att brukare med liknande behov kan sammanföras till samma boende, berättar Rickard Olsson verksamhetschef.

- För att möte upp brukarnas behov har personal med rätt kompetens följt med till boendet.

- Vårt mål är bidra till en bra omsorg för våra brukare i Klippan.

Aina en av personalen som flyttat med "sina" brukare till Bågen är positivt till flytten och säger att det blivit jättebra.

- Vi har fått fina lokaler och mer tid till vår omsorg om brukarna.

Publicerad: