Behöver du råd och stöd

Socialtjänsten i Klippan kan hjälpa dig

Föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Trots det händer det att barn riskerar att fara illa och föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn och unga och deras nätverk hittar oftast själva lösning på sina problem, men ibland behövs råd och stöd.

Du som bor i Klippans kommun är välkommen att vända dig till oss för att få råd och stöd i din vardag. Du kommer i kontakt med oss via kommunens kundtjänst. Du kan själv söka hjälp åt dig, din familj och ditt/dina barn.

Socialtjänstens enhet för barn och ungdomar arbetar efter aktuella lagstiftningar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Vi arbetar också efter handböcker utarbetade av Socialstyrelsen. Nedan finns en länk till Socialstyrelsens hemsida där socialtjänstens arbete beskrivs på olika språk.

Information om svensk socialtjänst på flera språk - Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Kontakt via Kundtjänst 0435-280 00

Publicerad: