Beslut om stöd vid tillfällig vistelse i Klippans kommun

Delegationsbeslut Socialnämndens 2020-04-16

Delegationsbeslut Socialnämnden 2020-04-16

Enligt föreskrift HSLF-FS 2020: 12 från Folkhälsomyndigheten har alla ett personligt ansvar att förhindra smittspridning av covid-19. I föreskriften uppmanas alla att avstå från onödiga resor. Det innebär att var och en måste tänka igenom om en resa är nödvändig att genomföra. Den som är smittad eller misstänks vara smittad uppmanas att stanna hemma och undvika sociala kontakter. Personer över 70 år och andra riskgrupper uppmanas också att begränsa sina sociala kontakter.

Till följd av detta bedömer Socialnämnden att ett generellt verkställande av stöd och hjälp till personer från andra kommuner inte är förenligt med att verka för att minska smittspridningen av covid-19 inom Sverige. Därtill råder stor personalbrist inom vård- och omsorg i kommunen, varför stöd och hjälp inte kan garanteras.

Om bedömning ändå görs att tillfällig vistelse är nödvändig ska ansökan ha inkommit senast tre månader före den planerade vistelsen.

Beslutet kommer att omprövas i samband med att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.

Publicerad: