Biståndshandläggare har gått Silviautbildning

Silviahandläggare ökar förståelsen för demens

Lisbeth

Helen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biståndshandläggaren är ofta en av de första kontakterna en person med kognitiv svikt och dess anhöriga har. Därför har Klippans kommun satsat på att i nuläget utbilda två biståndshandläggare med Silviadiplom.

Helén Alsed och Lisbeth Olsson, biståndshandläggare, har genomgått Silvautbildningen Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv under hösten och examinerades 19 januari.

Utbildningen har fokus på den äldre människan med demenssjukdom och ges i samverkan med Silviahemmet.

- Vi fick avsätta en dag i veckan för studierna som skedde på distans via videolänk på grund av coronapandemin.

- Det var lite speciellt, vi hade föreläsningar via Zoom, vi delades in i grupper som arbetade tillsammans i Zoom grupprum, hade examination i grupp och individuellt och har haft mycket självstudier. Det gick över förväntan, tekniken fungerade bra. Det var roligt och givande att träffa handläggare från andra kommuner. Vi känner att vi har blivit ännu mer intresserad av demensområdet och vill fördjupa oss ännu mer.

– Det är ett tufft jobb att vara biståndshandläggare. Vi gör svåra bedömningar kring människors livssituationer. Med utbildningen i ryggen blir det naturligt att alltid ha demensperspektivet när vi handleder kollegor eller själv har ett ärende som relaterar till demenssjukdom.

- Vi ska utveckla och skapa standardiserade arbetssätt för hur avdelningen ska arbeta med personer med demenssjukdom. Omvärldsbevaka och regelbundet uppdatera kollegor gällande området demenssjukdom. Verka som ambassadörer i syfte att sprida kunskaper från utbildningen till andra verksamheter inom kommunen.

- Utbildningen innehöll en blandning av fakta om demenssjukdomar, medicinska och sociala aspekter av demenssjukdomar och dess följder. Anhörigstödet lyftes fram liksom bemötande och kommunikation, samt vikten av att arbeta i team, vilket alla är delar av den palliativa vårdfilosofin.

– Det är spännande och många saker har blivit tydligare vad jag som biståndshandläggare kan göra. Vi behöver tänka på att personer med demenssjukdom inte har samma förmåga att ta in information som vi själva. Vi ska värna om den enskildes rättigheter, säger Helén.

- Personer med demens har svårt att förmedla sina behov. Vi måste tänka på det när vi ställer våra frågor och informerar. Vi ska ha ett personcentrerat arbetssätt där vi sätter brukaren i fokus, samt arbeta utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg som anger att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, säger Lisbeth.

- Förhoppningsvis blir det diplomutdelning i juni av drottning Silvia.

Publicerad: