Bostad med särskild service enligt LSS på Väpnaren

Uppstart av Väpnarens serviceboende


Det finns ett behov av att utöka Klippans bestånd av bostäder med särskild service i form av servicebostäder enligt LSS 9 § 9.

Socialnämnden beslutade 2019-08-28 att inrätta bostäder med särskild service i form av servicebostad enligt LSS 9 § 9 på Väpnarens två översta våningsplan i Klippan.

Vår ambition är att starta upp Väpnarens serviceboende under oktober månad med inflyttning av två brukare och personal. Uppstarten av servicebostäder kommer att ske successivt efter hand som lägenheter blir lediga på Väpnaren, berättar verksamhetschef Rickard Olsson.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindradelänk till annan webbplats

Publicerad: