Brukarundersökning 2021

Resultatet för brukarundersökningar har kommit för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen.

Under hösten 2021 deltog Klippans kommun i en brukarundersökning för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. Undersökningar genomfördes av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och vi har nu fått resultatet av dessa.

Du kan ta del av enkätsvaren, enheternas handlingsplaner, utmaningar och kommentarer.

Fullständiga resultatet för medverkande verksamheterna hittar du här

Publicerad: