Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2019

Under hösten genomförs återigen den nationella brukarunder­sökningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO).

Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur brukarna upplever kvalitén i mötet med socialsekreteraren och det stöd som ges. Tanken är att resultaten efter analys ska bidra till verksamhetsutveckling.

Undersökningen genomförs i Klippan 2019-10-07--30. Enkäten delas ut efter kontakt med socialsekreteraren inom följande områden: social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Resultatet redovisas i Kolada (www.kolada.selänk till annan webbplats) och på www.skl.selänk till annan webbplats.

För mer information om brukarundersökningen, besök www.skl.selänk till annan webbplats och sök på ”Brukarundersökning IFO”.

Publicerad: