Covid-19 - Frågor och svar

Publicerad:

Uppdaterad information kring Klippans arbete kopplat till Covid-19. Här har vi samlat frågor och svar. 

I nuläget har våra verksamheter inte påverkats av Covid-19. Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du alltid stanna hemma, för att undvika att smitta andra oavsett typ av virus. 

Allmän information

Så här arbetar vi i Klippans kommun 

Alla kommunens förvaltningar tar fram en plan för hur de ska hantera Covid-19 utifrån sin specifika verksamhet. Vi har också ett kommunövergripande samarbete för beslut och hantering av situationen på övergripande nivå. Kommunen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkan med ansvariga myndigheter.
Vi informerar kontinuerligt alla medarbetare om de övergripande riktlinjerna samt de riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Tjänsteresor för medarbetare

Medarbetare i Klippans kommun kommer tills vidare inte åka på tjänsteresor till utlandet.

För medarbetare som varit på privata resor eller tjänsteresor utomlands gäller följande

De medarbetare som besökt ett av de av Folkhälsomyndigheten identifierade högriskområdena, eller som tror att de har kommit i kontakt med viruset, är skyldiga att kontakta sin chef som beslutar om hur situationen ska lösas. Detta gäller även om de inte är sjuka. Om det finns särskilda omständigheter på personens arbetsplats kommer vi vidta åtgärder och medarbetaren kommer vara hemma under 14 dagar efter hemkomst.

Vi uppmanar också medarbetare att följa UD:s rekommendationer för privata resor.

Medarbetare som rest till andra delar av världen är också skyldiga att kontakta sin chef och meddela detta, för att kartlägga hur situationen för Klippans kommuns organisation ser ut och för att kunna ta hänsyn till särskilda skäl och situationer.

Om en medarbetare på en arbetsplats varit sjuk

Om medarbetarens kollegor inte känner sig sjuka behöver de inte kontakta vården. Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats

Testar Klippans kommun medarbetare för covid-19?

Nej, det gör vi inte. Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats


Information för skolor, elever och vårdnadshavare

Om du har varit i ett drabbat område och känner dig sjuk ska du stanna hemma och ringa 1177 för rådgivning.

Har Klippans kommun fått besked om några smittade elever på våra skolor? 

I nuläget har vi inte fått besked om smittade elever.

Är det aktuellt att stänga kommunala skolor vid misstanke om smitta?

I nuläget arbetar vi förebyggande och det är inte aktuellt att stänga någon kommunal skola.

Hur ser det förebyggande arbetet ut?

Vi arbetar aktivt för en god handhygien, till exempel genom att noga tvätta händerna med tvål och vatten. Likaså att inte vara i nära kontakt med sjuka människor samt att hosta och nysa i armvecket för att inte förorena händerna.

Kommer Klippan uppmana symptomfria elever som rest utomlands att stanna hemma?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som bedömer att friska och symptomfria barn och elever kan gå till förskola och skola som vanligt. På Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats kan du läsa mer.

Mitt barn är känsligt för infektion och jag är orolig för att hen ska smittas, hur gör jag?

Kontakta ditt barns behandlande läkare för bedömning.

Kan mitt barn stanna hemma, även om hen inte själv är sjuk?

Om ditt barn är fullt frisk och går i skolan är det viktigt att barnet deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro. Om ditt barn är förkylt och sjuk ska hen stanna hemma, precis som vanligt.


Övriga frågor och svar om Covid-19

Övrigt

I nuläget vet vi att viruset smittar genom kontakt mellan människor eller hostningar och nysningar. Vi vet också att det nya coronaviruset covid-19 smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Detta innebär att det vi vet i nuläget är att viruset inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut.

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats finns en samlad sida för frågor och svar om viruset, där du kan läsa mer.


Klippans kommun arbetar fortsatt efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och följer utvecklingen.

Här finns information om Coronaviruset (covid-19)

Krisinformation.se – samlar all tillgänglig information från ansvariga myndigheterlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten.se – sammanställd lista över frågor och svar
länk till annan webbplats

Region Skåne om coronaviruset
länk till annan webbplats
Här finns också information om i vilka situationer och tillstånd som en person bör ringa sjukvårdsupplysningen 1177 och när det är lämpligt att läsa informationen på hemsidan, för att inte belasta 1177 via telefon.

Information från Folkhälsomyndigheten för elever och skolorPDF (pdf, 210.6 kB)