Daglig verksamhet

Bryggerigatan

Vi presenterar daglig verksamheten på Bryggerigatan.

På Bryggerigatan finns en personaltät verksamhet med lokaler anpassade för personer som har behov av nära handledning, tillsyn eller omvårdnad. Arbetsuppgifterna är inte särskilt kravsättande och handledningen är ofta uppdelad efter varje moment. Deltagarna kan ha behov av handledare med särskilda kompetenser så som lågaffektivt bemötande, teckenstöd i kommunikation samt att handledaren har en kunskap om hur olika diagnoser påverkar den enskilde.

På Bryggerigatan arbetar för tillfället 14 anställda där en är extratjänst, en lokalvårdare och 12 handledare. Handledare och deltagare på Bryggerigatan kan ni bland annat träffa på när de kör postrundan på socialförvaltningen eller när de kör vissa matleveranser.

Publicerad: