Daglig verksamhets brukare får julbonus

Stimulansmedel beviljade

Socialförvaltningen har sökt statsbidrag habiliteringsersättning från staten och erhållit det.

- Vi är mycket glada, det innebär att vi kan ge brukarna på daglig verksamhet lite extra stimulanspengar, berättar Minette Jansson, enhetschef. Våra brukare på daglig verksamhet får en julbonus i december som en engångs summa.

- De brukare som är aktuella ska erhållit habiliteringsersättning under januari-oktober på Daglig verksamhet. Brev till samtliga berörda är utskickade.

Klippans kommun ger redan habiliteringsersättning till brukare som är på daglig verksamhet, det gör inte alla kommuner.

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/länk till annan webbplats

Publicerad: