Elda och Petra är igång igen

Vårdhund och förare utför uppdrag igen

Efter att Elda haft uppehåll sedan mars är och varit hemma är hon överlyckliga för att var med matte Petra igen och arbeta. Det har varit en prövning för henne säger Petra och berättar att Elda fyller 7 år idag och har jobbat i kommunen i 5 år.

- Vi har covid-säkrat träffarna med äldre för att arbeta på ett säkert sätt. Brukare som träffar Elda ska sprita händerna före och efter, vi bytar/tvättar koppel mellan varje brukare, vi besöker inte boenden som har isoleringar.

- Brukare som träffat Elda tidigare är jätteglada att träffa henne igen och hon trivs.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns inga uppgifter om smitta mellan husdjur och människor beskrivna. SVA Statens Veterinärmedicinska rekommenderar att samma hygienrutiner hålls vid kontakt med djur. Tvätta händer innan och efter kontakt.

Publicerad: