Förändringar av hemtjänstens geografiska område

Information

Verksamhet Äldreomsorg har gjort en översyn av hemtjänstens geografiska område och beslutat oss för att förändra områdesindelningen för hemtjänst Öst, hemtjänst Väst och hemtjänst Centrum.

Förändringen kommer ske stegvis med start februari 2020 och utifrån Klippans kommuns hållbarhetspolicy. Detta är ett led i vårt förbättringsarbete för att minska körsträckorna inom hemtjänsten och vår målsättning är att brukarna i större utsträckning får samma personal.

Så går det till

  • De som ska byta hemtjänstområde, personal och kontaktman har fått ett brev hem.
  • Vi kommer se till så att överlämning över till nytt hemtjänstområde blir så bra som möjligt.
  • De som har trygghetslarm/nyckelfri hemtjänst kommer att bli kontaktad av larmansvarig.
  • De som har insatser från kommunens sjuksköterska och rehab personal kommer också få byta personal.

Har du frågor?

Kontakta enhetschef på det hemtjänstområde du tillhör idag, 0435-280 00.

  • Enhetschef hemtjänst Öst Catharina Gyllenkvist
  • Enhetschef hemtjänst Väst Helena Bergvall
  • Enhetschef hemtjänst Centrum Sabah Ebadeh

Ingela Holmström
Verksamhetschef för Äldreomsorgen

Publicerad: