Förenklad biståndshandläggning

Du kan få förenklad biståndshandläggning avseende vissa serviceinsatser

Förenklad biståndshandläggning för dig som är 80 år eller äldre
Om du är 80 år eller äldre och behöver stöd med tvätt, städ och inköp kan du ansöka om förenklad biståndshandläggning. Det innebär att du kan få serviceinsatser utan att Klippans kommun gör en vanlig biståndsbedömning och utredning.

Serviceinsatserna som du kan söka genom förenklad biståndshandläggning är:
Städning en gång varannan vecka av två rum och kök samt badrum och hall.
Tvätt en gång varannan vecka.
Inköp via internet en gång i veckan.

För att ansöka om förenklad biståndshandläggning
Du behöver vara folkbokförd i Klippans kommun och 80 år eller äldre.
Om ni är ett gift par eller sambos behöver båda vara 80 år eller äldre.
Du eller ni ska inte redan ha hemtjänstinsatser.
Du eller ni är inte i behov av hemtjänstinsatser utöver de som ingår i den förenklade biståndshandläggningen.

Så här ansöker du om förenklad biståndshandläggning
Ansökan sker via telefon eller brev till Enheten för biståndshandläggning i Klippans kommun.
Du når oss genom att ringa Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller skicka brev till Enheten för biståndshandläggning, 264 80 Klippan.

Avgifter
Insatserna som ingår i förenklad biståndshandläggning är avgiftsbelagda enligt den aktuella taxan för serviceinsatser genom hemtjänsten. Hur mycket du ska betala beräknas utifrån din inkomst och du behöver därför lämna in ett inkomstunderlag. Baserat på dina boendekostnader och din förväntade inkomst för de kommande tolv månaderna räknar vi sedan ut maxavgiften.

Publicerad: