God och nära vård

Läs mer om när god samverkan fungerar utmärkt: nytt reportage v 21

Lotta Green Dahlberg är processledare för Vårdsamverkan Skåne nordväst och också den som skall föra oss in en god och nära vård. Anställd av både Region Skåne och kommunerna Båstad, Bjuv, Höganäs, Helsingborg, Klippan, Ängelholm, Åstorp och Örkelljunga. Tillsammans kommer vi skapa en god och nära vård för alla våra invånare i nordväst.

Vårdsamverkan har publicerat intervju när god samverkan fungerar utmärkt.

Vecka 21 publicerat
https://xn--vrdsamverkanskne-dobn.se/2021/05/31/att-halla-arbetet-levande-ar-en-utmaning/länk till annan webbplats

Vecka 20 publicerat:
Att bygga varaktiga relationer, en utvecklad fingertoppskänsla och etisk kompass - Vårdsamverkan Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se)länk till annan webbplats

Vecka 19 publicerat:
https://xn--vrdsamverkanskne-dobn.se/2021/05/17/att-vara-en-del-av-en-losning/länk till annan webbplats

Vecka 18 publicerat:
https://xn--vrdsamverkanskne-dobn.se/2021/05/03/ring-motparten-och-ha-en-dialog-det-ar-lattare-an-du-tror/länk till annan webbplats

Vecka 17 publicerat:
En viktig nyckel i en god samverkan är vad man har ”emellan” - Vårdsamverkan Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se)länk till annan webbplats

Vecka 16 publicerat:
Vi har gett varandra forutsättningar att lyckas i samverkanlänk till annan webbplats

Vecka 15 publicerat:
Det är enkelt vi utgår från deltagaren i allt vi görlänk till annan webbplats

Vad är god och nära vård?

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en god och nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Att flytta vården från sjukhusen och närmare patienten innebär att patienter och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya arbetssätt som gör det möjligt att flytta vården närmare patientens hem.

Mobila lösningar och distansöverbryggande teknik för att vården i större utsträckning finns tillgänglig när och där den behövs. Det innebär också att säkerställa medarbetares digitala kompetens så att de kan ge stöd till invånare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”. Med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs.

För en omställning till nära vård behöver både våra synsätt och arbetssätt förändras och utvecklas. Allas engagemang behövs för att omställningen ska bli framgångsrik.

Vill ni veta mera om vad vårdsamverkan och god och nära vård innebär i Skåne och vilka uppdrag jag jobbar med just nu maila lotta.green.dahlberg@klippan.se

Publicerad: