Hållbara scheman - finns dom?

Arbetstiderna viktiga för trivseln

Bernhard och Pom som arbetar på Åbyhem är mycket nöjda med sina schema.

Bernhard berättar att han är mycket nöjd med sitt schema. Han kan under förmiddagar i veckan spela musik för kommunens äldre som är hans andra arbete och arbetar eftermiddagar på Åbyhem som han gärna vill.

Pom berättar att tidigare schema som de hade var inte bra. Vissa pass slutade kl. 22 och började kl. 07 dagen därpå och det var en stor påfrestning, man hann aldrig vila. Nu har vi fått ett väldigt luftigt schema och man får tid att återhämta sig, så vi är verkligen nöjda

Enhetschef Helena Bergvall har utifrån medarbetarnas önskemål lagt ett schema med lite jämnare arbetsbelastning under schemaperioden. Det är tre punkter som hon förhållit sig till och medarbetarna får:

  1. samma schema varje månad
  2. arbetspassen är aldrig mer än 4 dagar i rad
  3. två dagars sammanhängande ledighet i minst 3 veckor av 4

- Syfte är att medarbetarna får möjlighet till jämnare arbetsbelastning, återhämtning och kan planera sina liv, berättar Helena. Grundschemat är uppbyggt likadant för alla medarbetare där de kan göra långsiktiga byten utifrån sina behov.

- Vi hade uppföljning på APT i april och då var alla nöjda och så det har fallit väl ut.

Publicerad: