Hej! Hur mår du?

Publicerad:

Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin – och dina svar är lika viktiga för oss på Klippans kommun som för Region Skåne.

Svaren hjälper oss planera
Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Svaren ger dem och oss inom Klippans kommun möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla både vår kommun och Skåne som region. Det handlar såväl om folkhälsoarbete – det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och bra livsvillkor – som att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Största undersökningen någonsin
107 000 skåningar i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. Med så stort underlag kan allas behov uppmärksammas, vilket leder till en bättre och mer jämlik vård för alla skåningar, oavsett vilken kommun man bor i eller hur man lever.

Så här använder vi oss av enkätsvaren i Klippans kommun
Resultatet, tillsammans med andra rapporter, används av kommunen för att få en helhetsbild av hur Klippanborna mår samt var och hur vi behöver justera våra insatser. Resultatet används också för att förstå och planera insatser för både barn och unga som för äldre. Det är också en viktig del för att komma närmre vår övergripande vision "Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet" samt de underliggande fullmäktigemålen som berör hållbarhet och folkhälsa.

- Jag tycker folkhälsan är en jätteviktig fråga som kan kopplas till alla våra verksamheter i kommunen. Jag satt många år i kommunens folkhälsoråd där vi tittade både på fysisk och psykisk hälsa i kommunen, säger Hans Bertil Sinclair, kommunalråd i Klippans kommun.

Just nu är två stora enkäter ute som berör folkhälsan. Både Folkhälsoenkäten som genomförs av Region Skåne och enkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomförs av Klippans kommun och besvaras av alla i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet. Enkäten är väldigt omfattande och ger kommunen en bra bild över hur eleverna i våra skolor mår.

- Svaren från enkäterna kommer analyseras och oavsett vilka signaler som kommer från enkäterna kommer vi ta det på allvar och se vilka passande åtgärder som kan genomföras, säger Hans Bertil.


Har du fått en kod?
Här kan du svara på enkäten: https://utveckling.skane.se/tema/folkhalsoenkaten-2019länk till annan webbplats

Läs mer
1177 Vårdguiden om liv och hälsa
länk till annan webbplats
Region Skånes folkhälsoarbete
länk till annan webbplats
Tidigare folkhälsorapporterlänk till annan webbplats