Helhetstänk och samarbete kring personer inom psykiatrin

FACT – Flexible Assertive Community Treatment

Region Skåne har startat en helt ny mottagning i Helsingborg – FACT. Ett heltäckande vårdprogram med både psykiatriska och sociala insatser.

Mottagningen riktar sig till personer inom allmänpsykiatrin och bedriver ett nära samarbete med vårdgrannar samt kommuner.

Det är en ny modell för Sverige som startat med särskilt fokus på patienter som i perioder behöver ett flexibelt omhändertagande med utökade behandlingsinsatser.

I Klippans kommun har vi samordnare Maria Ström som är en länk mellan kommunen och regionen.

- Varje vardag har vi Skypemöte om patienterna för att få en sammansatt status. Det finns ett helhetstänk och ett nära samarbete. Vi ser vilket behov varje patient behöver och kan få till snabba insatser när det behövs, berättar Maria.

- Det är en väg in till Regionen och en till kommunen. Det är lätt att samarbeta och vi får rätt information vid rätt tidpunkt för att hjälpa och stödja patienterna när de behöver det.

- Vi som kommun erbjuder bl.a. öppenvård och boendestöd.

I FACT-teamet arbetar omkring elva medarbetare, fördelat på psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, medicinsk sekreterare, arbetsspecialist (IPS) och peer-supportspecialist arbetar.

Petra Fors, vuxenhandläggare ersätter Maria under hennes semester.

Publicerad: