Hjälpmedel från Medelpunkten

Medelpunkten har diverse leveransproblem från leverantörer

Medelpunkten har under ett drygt års tid brottats med diverse leveransproblem från sina leverantörer. I början var det oftast begränsat till enstaka hjälpmedel eller reservdelar.

Under hösten och vintern har man dock sett att alltfler produktgrupper och leverantörer fått problem med att få fram såväl hjälpmedel som reservdelar och komponenter. Idag står man i ett läge där de flesta produktgrupperna är påverkade på något sätt.

För att ge några exempel är det idag ca 4-5 veckors leveranstid på Cross 5 rullstolar 90 cm sängar. För att ytterligare försvåra situationen är det liknande leveranstid på drivhjul till rullstolarna. Den avtalade leveranstiden är max 5 dagar så det är som ni förstår en väsentlig skillnad i löptid.

Med detta sagt vill vi be er om några saker:

  • Förståelse för att våra leveranstider ut till våra kommuner riskerar att bli längre än normalt samt att väntetiden för vissa hjälpmedel kan bli ganska lång.
  • Förståelse för att vissa hjälpmedel kanske inte når upp till den visuella/estetiska standard som ni är vana vid. Vi har helt enkelt hamnat i ett läge där vi måste ”trolla med knäna” och där vi inte kan kassera hjälpmedel som är fullt funktionsdugliga men som i normala fall kanske hade ratats på grund av repor och liknande.

Dessvärre har ett antal av Medelpunktens leverantörer flaggat för att vi kommer att få leva med den här situationen till och från under åtminstone 2022.

Publicerad: