Inbjudan till förebyggande informationssamtal

Kommunen vill främja hälsa och förebygga ohälsa

Klippans kommun vill arbeta ännu mer förebyggande med seniorers hälsa. Ett led i detta är uppsökande verksamhet för att främja hälsa och förebygga ohälsa, men även för att främja bättre livskvalitet för både anhöriga och närstående.

Uppsökande verksamhet är en del av äldreomsorgen. Den ska bidra till att skapa möjligheter att fortsätta klara av sin vardag utifrån de förutsättningar som finns. Att behålla sin självständighet, sin hälsa och sitt oberoende och att själv vara aktiv när det gäller att hantera sin situation.

Vi vill därför bjuda in dig till ett första möte genom ett informationssamtal.
Informationssamtalet innehåller vägledning om vem du kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Syftet med mötet är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och öka tryggheten genom information om hur kommunens äldreomsorg fungerar och vart du vänder dig för att ansöka om hjälp.

Det syftar även till att nå ut till dig som kan vara en av många anhöriga som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet och informera om vad kommunen har för stöd för att underlätta för anhöriga.

Mötet ska också motivera dig till en bättre säkerhet i vardagen för att förebygga fallolyckor. Även om behovet av hjälp inte finns idag, kan det finnas funderingar om hur jag ska gå till väga om behovet skulle uppkomma.

Informationssamtalet kan göras på ett hembesök, via telefon eller på en annan plats som vi bestämmer gemensamt.

Välkommen att ta kontakt om du önskar boka ett möte eller om du har frågor

Camilla Carlsson
Anhörigrådgivare/Uppsökande verksamhet
Telefon: 0435-288 89
E-post: camilla.carlsson@klippan.se

Publicerad: