Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2020-09-07

Ärenden Socialnämnden 2020-09-07

- Val av justerare
- Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut

Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut

Socialförvaltningen ser ökande volymer inom insatsen bostad med särskild service LSS. Klippans kommun är i behov av ett utökat antal platser i befintligt bestånd. Sedan 2017 har volymerna minskat inom insatsen vilket är en följd av två nedlagda boenden men nu står förvaltningen inför ett större inflöde. Upphandling har skett och ett anbud har inkommit. Utvärderingen visar att Socialnämnden bör tilldela Nytida AB kontrakt avseende bostad med särskild service.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 448.3 kB)

Publicerad: