Känner du till Centrumträffen?

​Vad är Centrumträffen?

 

 

 

 

 


Det är en dagverksamhet som bidrar att hjälpa personer med demenssjukdom och deras anhöriga/närstående. Här skapar vi en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans. Vi erbjuder rörelseaktiviteter i form av anpassad gymnastik. Här finns möjlighet till utevistelse. Det finns även möjlighet till vila.

Här hälsas du välkommen av kunnig personal. Vi möts i en trivsam och trygg miljö, där dagliga aktiviteter kan bidra till att bibehålla förmågor och sociala funktioner.

Vem kan komma till dagverksamheten?
För att ha rätt till dagverksamheten måste du ha ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Verksamheten riktar sig till personer med mild till måttlig demens som bor i ordinärt boende och behöver stöd och stimulans. Vi hjälper er med ansökan.

Så här kommer du hit och åter
Du åker med färdtjänst. Priset är gällande färdtjänsttaxa. Du kan också ta lokalbussen till Centrumträffen.

Öppettider
Vardagar mellan klockan 10.00 – 14.00. Men vi har möjlighet att anpassa tider för ert behov alla dagar under året.

Din anhörig kan vistas under hela öppettiden eller komma in den tid som passar under öppettiden. Deltagaren hälsas välkommen, samtalar och deltar i någon enklare aktivitet.

För ytterligare upplysningar kontakta enhetschef Madelene 0435-282 10

Publicerad: