Ljungåsen har fått 100 % brukarnöjdhet igen - sjätte året i rad

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

För sjätte året i rad får Ljungåsen 100 % brukarnöjdhet i Socialstyrelsen undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Brukarundersökningen skickas till alla boende på särskilt boende i hela Sverige. Läs mer på Socialstyrelsens sida.länk till annan webbplats

Utöver Ljungåsens stadigt goda resultat över tid är det särskilt glädjande i årets undersökning att även Väpnaren fått 100 % brukarnöjdhet i årets undersökning. I förra årets brukarundersökning hade Väpnaren också ett bra resultat då angav 94 % av de boende som deltog i undersökningen på Väpnaren att de var mycket eller ganska nöjda med sitt boende.

Resultaten på Klippans boenden går att jämföra med det totala resultatet i Sverige där i genomsnitt 81 % av brukarna på särskilda boenden för äldre anger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt boende i årets undersökning.

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

- Grattis till oss alla, det är sjätte året Ljungåsen har får detta resultat!, säger Carina Rasmusson enhetschef för Ljungåsen.

- Det är medarbetarnas förtjänst - De gör skillnad för den enskilde varje dag året om. De är professionella, engagerade och visar öppenhet. Glädje, meningsfullhet och livskvalité genomsyrar verksamheten.

Undersökningen visar att våra äldres upplevelse till 100% är:

- Tryggt att bo på Ljungåsen
- Bra bemötande från personalen
- Stort förtroende för personalen
- Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras
- Lätt att få kontakt med personalen
- Maten smakar bra
- Nöjd med de aktiviteter som erbjuds
- Möjligheten att få komma ut är bra

Carina Rasmusson
Tf Enhetschef Ljungåsen och Centrumträffen

Publicerad: