LOV utförare

Extramamman & Ugglans hemhjälp AB

Lovutförare Extramamman & Ugglans hemhjälp AB lämnade 1 mars in sin konkursansökan.

Det innebär att de brukare som har denna utförare för serviceinsatser behöver göra ett omval av utförare. Vi har skickat ut information och omvalsblankett till de som är berörda. De brukare som inte uttrycker annan utförare kommer att få serviceinsatserna från kommunen.

Publicerad: