LOV utförare

Förfrågningsunderlag och andra dokument publicerade

För serviceinsatserna tillämpas LOV lagen om valfrihet vilket innebär att man själv väljer vilken utförare som skall utföra tjänsten.

Det finns nya dokument för LOV utförare publicerade:
- Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)Word (word, 131.3 kB)
- Karta hemtjänstområden gränsPDF (pdf, 6.2 MB)
- Karta hemtjänstområden översiktPDF (pdf, 7.3 MB)
- Karta hemtjänstområden centrumPDF (pdf, 4.2 MB)
- Information gällande Lex SarahWord (word, 473.8 kB)
- Organisation 2022PDF (pdf, 164.5 kB)

Läs mer om Kundval för serviceinsatserna och Valfrihet hemtjänst

Publicerad: