Medarbetarna har lysande resultat i läkemedelssignering

Appva, en app som fungerar bättre och bättre

Appva*) har funnits hos oss i assistansen i drygt ett år och på andra ställen, ännu lite längre, berättar Kerstin Kallbro, så den är inte direkt ny. I början var det svårt att ha signeringen i telefonen eftersom signeringen skulle ske inom en viss tid.

Nu när appen har funnits i nästan 2 år på sina håll så har signeringen börjat få lysande resultat.

Hon berättar att t.ex. ett besök eller ett telefonsamtal, direkt efter en insats, gjorde att signeringen i Appva glömdes bort eller inte gjordes i tid. Det skapade i början både frustration och stress.

Med tiden och med hjälp av vår chef som istället för att tjata på sin personal med orden "hur svårt kan det vara att signera i tid" istället påpekade när det fungerade bra så blev vi mer peppade än frustrerade och resultaten blev mer "lysande".

Idag ser jag appen mer som den tillgång och det hjälpmedel den är, än ett stressmoment, säger Kerstin.

Personlig assistans har sedan december 97 % signerat i rätt tid.


Anna Gustafsson som arbetar på Väpnaren berättar att när Appva infördes har personalgruppen tagit ett gemensamt gruppansvar att hjälpa varandra att komma ihåg att signera i appen. Vi hade redan tidigare en bra rutin att ge och signera läkemedel.

Appva har blivit ett bra arbetsverktyg och vi har fått in en bra rutin att signera i Appva nu. Vi hjälps åt och är fokuserade på att arbeta tillsammans. Vi har ett gemensamt ansvar för våra brukare.

Väpnaren har sedan december 98 % signerat i rätt tid.

*) Appva används för att signera HSL-insatser från sjuksköterskor och rehab så som läkemedel och symtom. Appen gör att vi tillgodoser individens behov av att få läkemedel i tid och att det gör att personal och organisation får anpassa sig till vilka ordinationstider patienterna/brukarna har.

Publicerad: