Möt Anni Göransson, stolt biståndshandläggare

Anni Göransson, stolt biståndshandläggare, drivs i sitt arbete av att veta att hon kan göra skillnad för någon på ett bra sätt.

Anni känner att hon gör skillnad för att hon har möjlighet och vet hur hon ska hjälpa den enskilde individen.

Hur skulle du beskriva ditt jobb?
Jag har ett omväxlande och inspirerande arbete, det är roligt att man kan göra skillnad för många. Det ger så mycket tillbaka till en själv.

Hur är det att arbeta som biståndshandläggare?
Det är roligt, jag träffar så många olika människor. Jag kan aktivt stödja den enskilde i att komma fram till vad hen har för behov och målsättningar med det stöd som beviljas hen. Det är utmanande i vissa avseenden men man lär sig mycket.

Vad är det bästa?
Att träffa många olika människor och kunna ge dem det stöd de är i behov av. Man lär sig mycket om sig själv i mötet med olika kategorier av människor. Man blir ödmjuk när man lyssnar på människors livsöden.

Vad är du mest stolt över?
Jag är stolt över att ha förmågan att få den enskilde att känna sig väl bemött och få till ett bra samtal.

Beskriv ditt arbete med tre ord!
Inspirerande, lärorikt, utmanande

Hur ser en typisk dag ut?
Jag kontrollerar kontinuerligt under dagen i Mina planer, Region Skånes vårdplaneringssystem. Där är vi som kommun delaktiga och ska se till att den som varit inlagd ska få rätt omvårdnad när denne kommer hem igen. Jag samverkar med slutenvården, primärvården samt kommunens rehab, sjuksköterskor och hemtjänst för att planera hemgångarna på bästa sätt för den enskilde.

Som biståndshandläggare behandlar jag ansökningar om insatser, t.ex. hemtjänst, boende, matdistribution. Ansökning inkommer antingen via telefon, blanketter eller via Mina planer. Ansökan behandlas, vilket ibland innebär telefonsamtal och/eller hembesök där vi diskuterar vilket stöd som behövs. Därefter görs en utredning om vilket behov av stöd det finns och ett beslut fattas efter att vi också inhämtat information från exempelvis andra professioner. Biståndshandläggaren är spindeln i nätet där man ser till att inhämta rätt information men också att alla får rätt information om den enskilde som är i behov av det beviljade stödet. Jag håller också i utbildningar i biståndshandläggning för de andra professionerna i kommunen så som hemtjänsten. Det är jättebra att träffas för att skapa förståelse och en samsyn professionerna i mellan.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete?
Lyhörd framförallt och inlyssnade i samtal , tycka det är roligt att träffa många olika människor, ett gott bemötande, bestämd ibland, tycka att det är roligt att skriva utredningar.

Hur är det att arbeta på Klippans kommun?
Väldigt bra, har en fantastisk chef och kollegor. Känner att kommunen värnar om sina anställda. I en mindre kommun blir man någon, där man kan föra fram sina idéer och blir lyssnad på. Jag har en närvarande chef så det är lätt att ha en dialog. Vi har bra förutsättningar för ett nära arbete mellan myndighet och verkställighet. När det är en brådskande insats kan man ringa till hemtjänsten och de fixar det, det är guld värt!

Hur är samarbetet med dina kollegor?
Jättebra

Visste du det här om Anni

Namn: Anni

Yrke: Biståndshandläggare

Bor: Tyringe

Intressen: Musik, historia, går på museum, historiska dokumentärer, psykiatri, psykologi, läser mycket

Utbildning:
Rättssociologi examen med socialrätt, konstvetenskap examen, folklivsforskning, kurs i bemötandeteknik

Publicerad: 2020-09-08