Om någon främmande utger sig från att komma från hemtjänsten

Klippans kommuns hemtjänstpersonal bär alltid med sig sitt tjänstekort

Det händer ibland att åldringsbrottslingar utger sig för att komma från kommunens hemtjänst i syfte att komma in i bostäder hos äldre personer och råna dem.

Vi får då och då in larm om att personer ringer upp brukare och utger sig för att arbeta i hemtjänsten och vill utföra tjänster hos dessa. I något fall har man till och med använt sig av ett namn på en person som jobbar i hemtjänsten när man presenterat sig.

Tänk på att personal från Klippans kommun alltid har med sig tjänstekort med foto och kommunens logotyp, och släpp därför inte in någon som inte kan uppvisa det.

Var alltså extra uppmärksam och varna gärna era anhöriga!

Publicerad: