Personligt ombud

Behöver du stöd?

Klippans kommun har lämnat i uppdrag till PO Skåne att utföra tjänsten personligt ombud. Uppdraget omfattar ett halvtid personligt ombud.

Du kan vända dig direkt till det personliga ombudet om du önskar söka stöd eller för att aktualisera någon annan till personligt ombud

Vem kan få ett personligt ombud?
Personer som är över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning och betydande svårigheter i sin vardag

Vill du ha kontakt med ett personligt ombud?

Du kan läsa mer på webbplatsen Personligt ombud i Skåne, PO Skånelänk till annan webbplats.

Publicerad: