Prao i Klippans kommun

Årskurs 8 elever får prao hos oss

Region Skåne har publicerat nedanstående reportage kring Klippans kommuns mottagande av prao elever. Läs hela magasinet om Skåne utvecklar och utvecklas i sin helhet här.länk till annan webbplats

Prao på kommunen i Klippan. I Klippan har man sett att det kommer att finnas stort behov av kompetensförsörjning till de kommunala verksamheterna framöver. I en kommun är ofta den största arbetsgivaren just kommunen, och då är det viktigt att synliggöra yrkesrollerna och karriärmöjligheterna. Därför har man i Klippan beslutat att elever i årskurs 8 ska kunna komma ut på prao i de olika verksamheterna. Hittills har nästan 200 elever gjort sin prao hos kommunen eller en myndighet – två av dem är Liv Borg och Moa Sörensson.

Liv och Moa berättar att de fick en lista över olika jobb och kunde välja ut vilka de tyckte var intressanta. De ville göra sin prao tillsammans, och sökte till boendestödet inom Socialförvaltningen.

– Boendestödet var något både ville testa på. Vi kunde inte ha valt en bättre plats, säger de båda två.

De beskriver boendestödet som en spännande arbetsplats där de fick se och lära sig mycket nytt.

– Vi fick både hänga med på olika uppdrag för att se hur de jobbade och hjälpa till på kontoret, säger Moa.

En som tagit emot praoelever är Lisa Skoglund, metodutvecklare på socialtjänsten i Klippan. Till en början var hon lite frågande till att ta emot praoelever då socialtjänsten är en känslig verksamhet som hanterar mycket personlig information, vilket man behöver förhålla sig till i det sammanhanget.

– Men det gick väldigt bra! Prao är ett väldigt bra sätt att få inblick i vår verksamhet för att eventuellt kunna bli framtida kollegor. Fler och fler människor behöver socialtjänstens och socialförvaltningens stöd, och då behövs rätt kompetens för att det ska gå runt, säger Lisa.

Lisa tycker dessutom att det inte bara handlar om att visa en elev hur en arbetsplats fungerar – utan att man också kan dra lärdomar av eleven själv.

– Ungdomar kan ju ha lite olika uppfattningar om socialtjänsten och dess uppdrag. Praoeleven vi hade kunde komma med en ungdoms syn på hur vi kunde bli mer attraktiva för yngre. Så det är värdefullt för oss att möta målgruppen på ett annat sätt än vi kanske gör i vårt arbete.

Socialtjänsten kommer att fortsätta ta in praoelever i framtiden. En karriär inom kommunen är inte helt otänkbar för Moa och Liv, även om de redan nu har planer för sina yrkesval.

– Jag har haft advokat som drömjobb ganska länge, säger Moa.

– Och jag vill helst bli bilmekaniker, lägger Liv till.

Publicerad: