Rickmansgården

Ombyggnation pågår inför inflyttning av kortvården

Hösten 2018 kom idén fram att omvandla Rickmansgården till kortvårdsenhet. Verksamheten hade dessförinnan används som HVB till ensamkommande barn och därefter hade en del av huset använts till korttidsvistelse för barn och unga inom LSS. Man trodde att det var några mindre åtgärder som behövde göras t.ex. anpassa lokalerna utifrån brandsäkerhetskraven, berättar Gustav Engblom, Utvecklingsstrateg.

- Efter inspektion med Tekniska förvaltningen i september 2018 konstaterade vi att rummen inte uppfyllde moderna krav på tillgänglighet och utrustning. Det var många anpassningar och kompletteringar som behövde göras utifrån verksamhetens behov.

- Den 13 februari 2019 beslutade Kommunstyrelsen att projektet skulle genomföras och budget för byggnation beviljades om ca 10 miljoner. Det ser nu också ut som att vi kommer bli beviljade statligt stöd på 2,6 miljoner av Boverket för projektet.

- Ombyggnationen innebär en standardhöjning jämfört med kortvården på Åbyhem. På Rickmansgården kommer alla boende ha tillgång till egen dusch och toalett i sina rum. Man installerar badrumsinredning med höj- och sänkbara toalettstolar och handfat, greppvänliga stödhandtag för att förbättra för brukaren. Dessutom är badrumskonceptet beprövat och framtaget för att ge medarbetarna en bra arbetsmiljö.

- Ombyggnationen påbörjades i juni 2019. I stort sett kommer det att vara klart i april och slutbesiktning är planerad till sista april. För att säkerställa att larm fungerar, att alla saker är på plats och att allt fungerar kommer inflyttning att ske 1 september. Vi vill säkerställa både arbetsmiljön för medarbetare och kunna säkerställa allt det nya tekniska som införs på nya Kortvården för att kunna bedriva en säker vård för våra medborgare.

- Just nu pågår en utredning om det till inflyttningen kommer gå att samordna en gemensam matsal och personalrum för alla medarbetare i Ljungbyhed.

Publicerad: