Servicemedarbetare till Åbyhem

Vill ge många chansen till arbete

Enhetschef på Åbyhem Fitore Sallova anställer en servicemedarbetare.

- Jag har haft 92 sökande till tjänsten som är ett projekt på 6 månader åt gången. Det är ett samarbete med Arbetsförmedlingen som gör att jag kan anställa en arbetslös person som vill in på arbetsmarknaden.

- För att få ekonomiskt utrymme har jag fått lägga om resurserna och prioritera för att skapa finansiering för detta projekt. Medarbetaren börjar kring 1 december och ska först gå på några veckor praktik innan starten.

Servicemedarbetaren ska:

  • Städ - städa 25 lägenheter på Åbyhem och hålla rent och prydligt i övriga utrymmen på avdelningarna.
  • Kök - hjälpa till att bereda frukost, diska, plocka undan, hålla rent och fräscht i kyl/frys/skafferi och hålla god standard
  • Kläder - Tvätta vårdtagarnas kläder, hålla rent och snyggt i garderoberna, sköta uppackning av arbetskläderna och säkerställa att de ligger i ordning.

- Våra undersköterskor ska göra det de är specialiserade för – vård- och omsorgsarbete hos våra brukare, säger Fitore.

- Det blir många positiva effekter:

  1. En person kommer in på arbetsmarknaden
  2. Vi får hög standard på hygien och städ
  3. Vi ger ett professionellt intryck
  4. Undersköterskorna utför ett kvalitativt vård- och omsorgsarbete

Publicerad: