SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer

Nordvästra Skåne först att prova danskt skilsmässokoncept

Den digitala tjänsten visade sig så framgångsrik i Danmark att den under en tid blev lag. Nu har nordvästra Skåne blivit först i Sverige med att lansera stödverktyget för barns och föräldrars välbefinnande vid en skilsmässa/separation. Från den 25 januari finns tjänsten tillgänglig för alla invånare i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga

Tjänsten vänder sig till par som har bestämt sig för att gå skilda vägar och har barn. Att skiljas som gift, eller separera som samboende, kan vara plågsamt för alla inblandade. Inte minst för barnen. Det är främst för deras skull som konceptet har utarbetats, av forskare vid Köpenhamns universitet. Det handlar om ett verktyg för självreflektion, där användaren får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och själv kan fundera över vilka val som görs i samband med en separation. Och hur du som förälder berättar om valen för dina barn.

  • Här i Sverige finns inga planer på att göra lag av tjänsten. Vi har valt att erbjuda den då den har visat sig framgångsrik i att lindra barns och föräldrars oro och lidande i samband med separationer. I Danmark har tjänsten funnits sedan 2016. Vi gör nu SES tillgänglig för invånarna i alla i de sex kommunerna. Det är gratis och den som väljer att använda tjänsten får vara helt anonym, säger Lisbeth Davidsson vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Det hela sker via nätet. Användaren får av Helsingborg kontaktcenter inloggningsuppgifter och kan därefter, närsomhelst på dygnet koppla upp sig. Användaren får tillgång till evidensbaserad kunskap och forskning ,får se filmer och reflektera kring ett antal viktiga frågor som brukar resa sig vid skilsmässor eller separation.

  • Vi erbjuder här ett verktyg för ökad självkännedom, hjälp till självhjälp. Man kan använda det både inför, under och efter en separation, det är helt enkelt ett stöd för föräldrar som inte bor tillsammans, för att göra tillvaron så bra som möjligt för barnen. Tjänsten är uppdelad i delar/moduler. Grundmodulen på drygt 30 minuter kan kompletteras med en rad andra moduler, anpassade efter de olika stämningslägen en separation kan föra med sig, säger Lisbeth Davidsson.

Vid socialförvaltningen i Helsingborg ser man mycket positivt på att tjänsten nu kommer till Skåne.

  • Vi tror att detta kan innebära en reell och positiv skillnad för barn och föräldrar i skilsmässorelationer. Nu hoppas vi bara att många verkligen använder tjänsten, som också är vårt bidrag till stadsevenemanget H22, avslutar Lisbeth Davidsson.

Tjänsten kommer även att göras tillgänglig via hemsidorna hos de sex kommunerna. Media som vill pröva tjänsten är välkomna att kontakta Helsingborg kontaktcenter – https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/kontakta-kommunen/länk till annan webbplats

Läs mer om tjänsten SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer härlänk till annan webbplats

Mer information
Lisbeth Davidsson, enhetschef vid familjerätten, socialförvaltningen, Helsingborgs stad,
tel: 042-10 65 34

Publicerad: