Självklart tar vi emot praktikanter

​Socialförvaltningen tar emot många praktikanter varje år i olika delar av socialtjänsten

MAS Sandra Olsson har tagit emot flera praktikanter, en av dem är Stella Björe Wade. Hon går 1:a året på ekonomiprogrammet på Thoren business school i Helsingborg och har två veckors praktik.

Första dagen var det fokus på vad tystnadsplikt innebär och vad är sekretess. Hon fick tre frågor att ta reda på och besvara: Vad är socialnämndens uppdrag? Vad är socialförvaltningens uppdrag? Vad är MAS (medicinskt sjuksköterska) uppdrag?

Hon har varit med på möten, sett vilka kostnader en insats kan medföra och vad det innebär för verksamheten, fått en insikt i interna budgeten, deltagit i forskningen kring Lex Maria utredning, deltagit i rond för skyddsåtgärder och skapat en mall för skyddsåtgärder till stöd för enhetscheferna och tagit del av hur förvaltningen arbetar strategiskt övergripande.

Publicerad: