SKL:s brukarundersökning

Vad tycker du om din dagliga sysselsättning/boendestöd?

Hösten 2019 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen.

Vi vill veta vad du tycker om din dagliga sysselsättning/boendestöd. Socialförvaltningen kommer mellan 2 oktober och 31 oktober att genomföra den årliga Brukarundersökningen.


- I oktober kommer du kunna svara på några frågor.

- Frågorna handlar om hur du trivs.

- Ingen kommer veta vad just du har svarat.

- Du kan svara på frågorna på papper.

- Om du vill kan du få hjälp av en frågeassistent.

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada (http://www.kolada.se/länk till annan webbplats) i december 2019.

Publicerad: