Socialförvaltningen informerar

Ny LOV-utförare

LOV-utförare
Femtiofemplus AB har inkommit med ansökan om att bli leverantör av serviceinsatser enligt LOV inom hemtjänsten. De uppflyller kraven i förfrågningsunderlaget och har nu blivit godkända. Broschyr.
PDF
(pdf, 106.2 kB)

Publicerad: