Socialförvaltningen kör igång med Appva

Digitalt system för signering av brukarnas läkemedel

17 juni startade Åbyhem att använda Appva, ett digitalt system för signering av brukarnas läkemedel. Medarbetare signerar när de gett brukarnas läkemedel i telefonen. Sjuksköterskorna har lagt in vid vilka tidpunkter och vilket läkemedel som brukaren ska ha. Det är lätt och överskådligt, det var enkelt att lära sig och är lätt att använda, berättar Diddi undersköterska på Åbyhem.

- I appen kan vi se vilka läkemedel som är aktuella att ge för respektive brukare, de är gröna, de som inte är aktuella syns inte i förväg.

- Om brukaren behöver ”behovs medicin” t.ex. alvedon ringer vi och frågar sjuksköterskan som hon tar ställning till. Därefter skrivs det in i Appva, vilken sjuksköterska som ordinerat, vilket läkemedel, hur mycket och tid kommer automatiskt.

- När behovsmedicinen är slut kan vi skicka en begäran i Appva till sjuksköterskan som sköter beställningarna.

- För att jag ska kunna använda Appva ska jag först godkänna och signera min delegering i Appva som sjuksköterskan delegerat mig.

- All historik om läkemedelsgivningar finns i Appva som också kan följas av sjuksköterskan.

Efter semestrarna ska en enhet i veckan köra igång Appva inom äldreomsorgen samt vissa verksamheter inom socialpsykiatrin.

Implementering av systemet förväntas få ner antalet avvikelser samt underlätta och effektivisera det dagliga arbetet för undersköterskor och legitimerad personal.

Publicerad: