Socialförvaltningen satsar på demensutbildning

För Ljungbygården, Syréngården och Centrumträffens medarbetare 

Alla medarbetare på Ljungbygården, Syréngården och Centrumträffen ska under våren 2020 genomgå en obligatorisk utbildning inom demensområdet. Utbildningen pågår i 20 veckor på halvfart. Arbetsgivaren står för kostnaden för utbildningen.

- Vi vill kompetensutveckla våra medarbetare som arbetar mot individer med kognitiv svikt, vilket är ett av verksamhetsmålen inom Äldreomsorgen, säger Ingela Holmström verksamhetschef ÄO.

Publicerad: