Socialförvaltningen satsar på utbildning för sina medarbetare

Över 250 utbildningar och 500 föreläsningar


- Socialförvaltningen har slutit avtal med kommunutbildningar.se och 376 medarbetare har redan registrerat sig, berättar Natalie Lindqvist, verksamhetsutvecklare.

- Under de 10 veckor som vi har haft tillgång till utbildningsportalen har personalen utfört mer än 230 utbildningar. Detta är otroliga siffror med tanke på den korta tiden samt att det aldrig hade varit möjligt att genomföra med fysiska utbildningar.

- Detta möjliggör även att alla medarbetare kan utvecklas inom det som de själva tycker är intressant och givande för sitt arbete. Vi kommer att lägga till program där alla i en arbetsgrupp utför samma utbildning och sedan har uppföljning av utbildningen på APT:er.

- Med den här plattformen så kan man se på utbildningar via mobilen, ipad eller dator och pausa och repetera hur många gånger man vill. Till varje kurs följer även ett examinationsmoment, om man klarar alla moment så får man ett diplom som kursbevis att man är godkänd.

Publicerad: