Socialförvaltningen satsar på välfärdsteknologi

Projektledare Tage Olsin berättar

Publicerad: