Stödpedagog

Socialförvaltningen satsar på kompetensutveckling för sina medarbetare

- I höstas gick förvaltningen ut med erbjudande om en stödpedagogutbildning till medarbetarna inom funktionshinderomsorgen, berättar Natalie Lindqvist, verksamhetsutvecklare. Vi har behov av stödpedagoger därför gick vi ut med ett erbjudande om en vidareutbildning till stödpedagog på 1 år. Utbildningsnivån motsvarar yrkeshögskolenivå och kommer att ge medarbetarna befattningen stödpedagog efter genomförda studier. 26 medarbetare från 5 olika verksamheter nappade på erbjudandet. De som studerar får 20 % studietid avsatt i sitt befintliga schema för att kunna studera på det som annars skulle innebära resurstid för verksamheterna.

- Detta är något som vi har sett som en framgång på socialförvaltningen i och med att medarbetare har erbjudits att gå upp till heltid. Det har genererat en överkapacitet i form av resurstid som inte alltid behövs i verksamheten, istället för att vara överbemannade så satsar vi tiden på schemalagd kompetensförsörjning för samtliga medarbetare. Stödpedagogerna hade vi annars behövt rekrytera till våra verksamheter men nu väljer vi istället att satsa på den redan befintliga personalen och låta dessa medarbetare utbilda sig och vara med och forma uppdraget. Jag tror att kombinationen av arbetslivserfarenhet och utbildning är det som ger medarbetarna den motivation och förståelse som behövs för att vi tillsammans ska kunna driva utvecklingsarbete framåt framgångsrikt, berättar Natalie Lindqvist.

27 februari började medarbetarna sin stödpedagogutbildning. Man startade med två gemensamma heldagar i storgrupp och därefter träffas de som studerar i mindre studiegrupper under året.

Kerstin Kallbro arbetar som personlig assistans och är en av dem som hoppade på erbjudandet. Hon fick frågan och tänkte att det skulle vara kul, intressant och inspirerande att utbilda sig. Är jag för gammal kanske? Men både hennes chef och Natalie var positiva till att hon skulle utbilda sig. Hon tackade ja till erbjudandet.

- Första dagen var det mycket information som jag får bearbeta, säger hon. Egon är en mycket erfaren lärare och när datorerna fungerar och vi kommer in i lärarportalen kommer det att bli jättebra. Det är roligt att lära sig något nytt!

Publicerad: